Quotes

La quota d’AFA Pericot pel poper curs és de 30 € per família.

La quota es cobrarà per Tokapp durant el mes de juliol.