Associar-se

Ja som més de 170 famílies associades! Comptem amb tu! Junts fem moltes coses!

Renovació de quotes d’alta de soci o alta noves famílies pel curs 2018-2019

 • Inscriure’s: podeu inscriure-us mitjançant aquest formulari. Desrpés d’insciure-us, recordeu que heu de deixar a la bústia de l’AMPA el full de diligència bancària degudament omplert, signat i segellat.
 • Preu quota anual? 30 € / família.
 • Important:cal indicar el curs que el vostre fill/a iniciarà al mes de setembre 2018.
 • No patiu per les vostres dades: la vostra alta es formalitza a través del programa AMPA SOFT que guardarà les dades introduïdes en servidors cloud segurs SSL- capa de connexió segura. Això vol dir que treballem amb uns protocols d’encriptació que garanteix la connexió segura entre on es connecten els pares (el seu navegador d’internet) fins als servidors d’AMPA SOFT. És a dir que la informació sempre es guarda encriptada quan va d’un lloc a l’altre, i per tant, la informació sensible com són les dades bancàries però sobretot les dades personals dels pares i alumnes, està protegida en tot moment.
 • Quan es cobrarà la quota? : la quota es cobrarà al num de compte indicat cada any durant l’ 01 i el 10 de juliol de l’any en curs i fent referència a la quota del curs següent.
  Per a les altes fetes a principi de curs, la quota es cobrarà a principis d’octubre. Aquells que no creguin oportú facilitar les dades bancàries a l’AMPA, l’associació els trucarà.
 • Quan tindrem el nou carnet de soci? al mes de setembre l’entregarem a totes les famílies.
 • Quina validesa tindrà el meu carnet de soci? fins que duri l’escolarització o desitgeu donar-vos de baixa. Les altes es renovaran automàticament cada mes de juliol pel curs que ve.
 • Quin núm de carnet de soci tindré a partir d’ara? El número del carnet de soci ​s’​atorgar​à​ per ordre ​d’antiguitat a l’escola i per ordre ​d’inscripció​.
 • Vull donar-me de baixa: aquelles famílies que desitgeu donar-vos de baixa, cal comunicar’ho a l’AMPA del 01 al 30 de juny de cada any en curs, enviant un email a secretaria.ampapericot@gmail.com. Caldrà portar el carnet de soci al secretari/a per a validar-lo com a no vàlid.