Ludoteca

El servei de ludoteca, és un servei de monitoratge organitzat per la comissió d’extraescolars de l’AFA i està orientat a totes aquelles famílies que per motius diversos no poden recollir puntualment als seus fills i filles a l’escola a les 16.30 h quan finalitza l’horari escolar.

Es tracta un servei lúdic i educatiu on els nens puguin compartir, jugar i relacionar-se d’una manera agradable i relaxada.

Dins d’aquest servei, diàriament, es proposaran activitats a fer i jocs on els nens participaran, sense obligació.

Lloc on es realitza el servei: Aquest servei, que s’ofereix fins a les 18.00 h., es realitza a l’aula de psicomotricitat de la zona d’infantil  i, si el temps ho permet, al pati. Els pares podeu recollir els infants accedint per la porta d’infantil de l’escola. Per seguretat de tots els nens que estan en el centre educatiu, la porta es mantindrà tancada i caldrà tocar el timbre per accedir-hi.

  • Si l’alumne s’ha de quedar al servei de manera imprevista i no s’ha pogut avisar amb antelació, cal trucar a l’escola.

Hi ha dos modalitats en el servei:

  • Servei de ludoteca fixe: orientat a aquelles famílies que necessiten el servei cada dia o dies en concret i a partir de 10 dies mensuals fixes. Es requereix inscripció al servei a traves d’aquest formulari.
  • Servei de ludoteca eventual: orientat a aquelles famílies que necessiten el servei de forma puntual o ocasional. Caldrà fer inscripció el primer dia que s’usi el servei i informar a l’escola quan no es pugui recollir el nen a la tarda. Podeu omplir el formulari el mateix dia que es quedi el nen.

Inici del servei: el primer dia d’escola. Cal indicar quin dia començareu a fer-ne us al formulari d’inscripció.

Preus i  forma de pagament: Els preus es calculen en franges horàries de 30 minuts.

De 16:30 a 18:00 h* De 16:30 a 17:30 h De 16:30 a 17:00 h
Modalitat fixa
(10 o més dies)
47 €/mes 36 €/mes 18 €/mes
Modalitat eventual
(menys de 10 dies)
5 €/dia 4 €/dia 2 €/dia

Pagament del servei fixe:

  • El proveïdor del servei girarà el rebut a mes vigent entre els dies 1 i 10 de cada mes, per tant el primer rebut serà al principi del mes d’octubre.
  •  En un punt d’aquest formulari podreu indicar-nos el número de compte en el que es girin els rebuts.

Pagament del servei eventual:

  • L’empresa organitzadora, Girolleure, us entregarà a final de mes una nota amb les hores totals consumides i el import que cal ingressar.
  • El pagament s’ha de fer en metàlic o per bizum directament a Girolleure.

Devolució de rebuts: En cas de rebuts retornats hi haurà un càrrec de 8,50 €. En cas de dos rebuts consecutius retornats es donarà el nen de baixa del servei.

Dret d’admissió: Pel bon funcionament de l’activitat, l’organització es reserva el dret d’admissió.

Nombre mínim d’inscrits: S’ha de garantir un mínim de 8 alumnes per oferir el servei.

Altes i baixes:

En cas de baixa caldrà omplir el formulari de baixa que trobareu a la web de l’AFA.

L’alta es pot realitzar en qualsevol moment del curs, a través d’aquest formulari, sempre i quan hi hagin places disponibles. L’alta com alumne fixe serà efectiva  a partir del primer dia del mes següent de realitzar la inscripció.

Més informació: extraescolars.ampapericot@gmail.com

Documentació: