Extraescolars

Benvolgudes famílies,

L’AFA de l’escola us proposa un munt d’activitats complementàries adreçades als vostres fills/es per aquest nou curs escolar 2023/2024.

Totes elles han estat escollides amb l’objectiu de reforçar els coneixements, les capacitats i habilitats, en hores no lectives, d’una manera lúdica i divertida. La possibilitat de socialitzar-se permet el creixement personal i la relació amb altres, al mateix temps que es va descobrint i potenciant nous interessos i motivacions.

Totes les activitats són impartides per empreses especialitzades i compten amb monitors/es i professors titulats.

Aquí podeu consultar l’oferta d’extraescolars 2023/2024

Aquí podreu consultar les activitats amb places lliures (a partir de setembre)

Que cal saber?

 • La inscripció és on-line a través d’aquest formulari fins el 15 de juliol. Durant la 2a quinzena de juliol es confirmaran les places assignades per Tokapp o per correu electrònic.
 • En el cas de natació cal omplir aquest formulari. Les places es confirmaran directament desde la piscina de Salt. Fora del període d’inscripció, cal seguir aquestes instruccions (2a pàgina).
 • De l’1 al 15 de setembre s’acabaran d’omplir els grups amb places lliures.
 • Els alumnes sense plaça restaran en llista d’espera i se’ls avisarà tan bon punt es produeixi una baixa.
 • És important llegir la normativa de regim intern de les activitats extraescolars.
 • Per poder inscriure’s a les activitats extraescolars cal ser soci de l’AFA.
 • Les baixes s’han de comunicar mitjançant aquest formulari 15 dies abans de què acabi el mes en curs. Del contrari es cobrarà la mensualitat i no es retornarà.
 • Les activitats esportives tenen una cost addicional en concepte d’assegurança de 5 € per nen independentment del nombre d’activitats que realitzi. El rebut d’aquest import es cobrarà per Tokapp durant la segona quinzena de setembre.
 • Cap nen/a no podrà inscriure’s a cap activitat extraescolars si no està al corrent de tots els pagaments.
 • Les quotes es cobraran entre l’1 i el 5 de cada mes vista. Per exemple el 5 de novembre es cobrarà l’activitat que es desenvoluparà durant el mes de novembre. No s’aplicarà cap descompte per la inscripció a més d’una activitat. Els pagaments es faran per Tokapp abans del dia 15 del mes en curs, i en cas de no fer-se efectiu, es donarà l’alumne de baixa de l’activitat.
 • Algunes activitats (anglès, francès, música grans i natació) tenen pagament trimestral o quatrimestral. En la graella d’activitats s’indica el mes en que es passarà la petició de pagament. També cal fer el pagament fins el dia 15 del mes en curs excepte piscina que es podrà pagar fins el 20 de setembre. Si l’alumnat plega abans d’acabar el trimestre/quadrimestre, no es retornaran els diners.
 • Totes les activitats tenen un nombre mínim i màxim de places. En el cas que l’activitat no arribi al nombre mínim d’alumnes no es podrà realitzar. Si hi hagués molta demanda d’alguna activitat, intentarem fer un nou grup, però dependrà dels espais i disponibilitat de l’empresa proveidora del servei.
 • Els alumnes que hagin fet l’activitat el curs anterior tenen prioritat en la plaça. La resta es donaran per ordre d’inscripció.

Documentació

 • Reglament Intern Activitats Extraescolars ( podeu veure el del curs passat, el del curs 23/24 s’està revisant – Veure

Més informació: