Taller de lectura

Aquests tallers tenen com a objectiu principal fomentar en els nens i nenes unes actituds positives envers la lectura, que s’adonin que llegir és molt més que conèixer les lletres… perquè en un futur no gaire llunyà arribin a estimar la lectura.

1. “CONTES PER CRUSPIR”

A partir de la lectura de contes es farà un treball de lectura i de comprensió lectora. Tot seguit es realitzarà una manualitat creativa relacionada amb el conte treballat.

Dirigit a alumnes d’educació Infantil i 1er i 2on de Primària.

Objectius generals:

 • Desenvolupar el plaer d’escoltar i comprendre a partir de la lectura de contes.
 • Animar a la lectura des d’una perspectiva lúdica.
 • Utilitzar estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura.
 • Treballar els diferents nivells de comprensió lectora: literal, inferencial i crítica.
 • Conèixer els trets més significatius de la vida i obra dels escriptors/es proposats.

Implicació de la família en el procés d’animació lectora: En aquest taller es pretén que la família no quedi al marge de les activitats proposades.

Cada nen/a, tindrà el seu“carnet” dels contes llegits. Això permetrà que pugui explicar a casa què ha fet a cada sessió.

Posteriorment els pares rebran la ressenya del conte i la presentació de l’autor treballat.

2.“ENTENEM EL QUE LLEGIM”.

A partir d’activitats d’entrenament lector, la relectura de textos i lectures expressives per part de l’adult treballarem la fluïdesa i la comprensió lectora, d’una forma lúdica i divertida.

Després de cada lectura es farà una manualitat creativa relacionada amb el conte treballat.

Dirigit a alumnes 2n i 3r cicle de Primària.

Objectius generals:

 • Treballar i millorar la precisió en la descodificació i la prosòdia (ritme adequat, expressió, entonació correcta i fraseig).
 • Utilitzar estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura.
 • Treballar els diferents nivells de comprensió lectora: literal, inferencial i crítica.
 • Animar a la lectura des d’una perspectiva lúdica.

Preus:

 • Socis: 96 €
 • No socis: 98 €

Inscripcions:

 • El període d’inscripció en del taller de lectura és fins el 31 de maig.
 • La inscripció s’ha de realitzar a través del Formulari d’inscripció al taller de lectura
 • Les places assignaran donant prioritat als socis de l’AMPA i seguint l’ordre d’inscripció.
 • Pel bon funcionament de l’activitat, l’organització es reserva el dret d’admissió.
 • S’ha de garantir un mínim de 8 alumnes per tal que es realitzi l’activitat, per tant l’organització es reserva al dret d’anul·lar qualsevol de les activitats programades per manca de nens.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament del taller s’ha de fer en un termini màxim de 48h després d’haver omplert el formulari. Un cop realitzat, cal enviar el comprovant  de pagament a extraescolars.ampapericot@gmail.com

El pagament s’haurà de fer per transferència bancària o ingrés en efectiu al compte de l’Ampa del Banc Sabadell: Es96 0081 1830 8100 0601 8211 indicant el nom del nen i el curs

En cas d’anulació del taller per falta de participants es retornarà el rebut pagat. En cas de baixa voluntari, un cop iniciat el taller no es retornarà el import de la inscripció.