Servei Bon dia

El servei Bon dia, és un servei que ofereix l’AFA a totes aquelles famílies que hagin d’incorporar-se als seus llocs de treball molt d’hora o que per motius diversos no puguin acompanyar els seus fills i filles a l’escola a les 09.00 h del matí.

No oferim un servei de guarderia sinó que volem que sigui un espai lúdic i educatiu i on els nens puguin compartir, jugar i relacionar-se d’una manera agradable i relaxada.

Aquest servei està operatiu a l’escola a partir de les 7:30 h del matí i fins a les 09.00 h. i  es realitza al gimnàs. Durant aquesta estona, jugaran i realitzaran diverses activitats fins el moment d’entrar a l’aula. Els nens d’infantils se’ls acompanyarà fins la seva classe i els de primària se’ls deixarà a la fila per pujar a l’aula corresponent.

Per usar aquest servei caldrà fer la inscripció al següent formulari indicant el número de compte on es giraran els rebuts. Es girarà el rebut entre el 1 i el 10 al mes següent en funció del horari i dies que la família hagi usat el servei. En cas de no haver-ho fet abans, caldrà enviar un full de diligència bancària a extraescolars.ampapericot@gmail.com degudament firmat i segellat pel banc.

Per un millor funcionament d’aquest servei i una seguretat per tots els infants que en gaudeixen, s’han de seguir les següents indicacions:

  • Per accedir a l’escola SEMPRE caldrà tocar el timbre de la porta principal de l’escola i una monitora us obrirà.
  • Cal portar mascareta posada i la monitora dispensarà hidrogel al nen/a. No s’admetran alumnes sense mascareta, i s’haurà de portar posada tota l’estona (el servei bon dia està format per mainada de diferents grups)
  • En cap cas els pares entraran a l’escola.
  • No es permetrà l’entrada ni sortida de cap nen a partir de les 8:45.

Hi ha dos modalitats en el servei:

  • Servei d’acollida fixe: orientat a aquelles famílies que necessiten el servei cada dia o dies en concret i  a partir de 10 dies mensuals fixes. Es requereix inscripció al servei a través d’aquest formulari.
  • Servei d’acollida eventual: orientat a aquelles famílies que necessiten el servei de forma puntual o ocasional. Caldrà fer inscripció el primer dia que s’usi el servei i informar al monitor d’acollida quan deixeu el nen al matí. Podeu omplir el formulari el mateix dia que es quedi el nen.

Inici del servei: el primer dia d’escola.

Preus i  forma de pagament: Els preus es calculen en franges horàries de 30 minuts.

De 7:30 a 9:00 h De 8:00 a 9:00 h De 8:30 a 9:00 h
Modalitat fixa
(10 o més dies)
47 €/mes 36 €/mes 18 €/mes
Modalitat eventual
(menys de 10 dies)
5 €/dia 4 €/dia 2 €/dia

Pagament del servei fixe:

  • El proveïdor del servei girarà el rebut a mes vigent entre els dies 1 i 10 de cada mes, per tant el primer rebut serà al principi del mes d’octubre.
  • En un punt d’aquest formulari podreu indicar-nos si el número de compte en el que es girin els rebuts és el que ja heu facilitat a l’Ampa aquest curs. En cas de que volgueu indicar-nos un número de compte diferent, caldrà que envieu un full de diligència bancària a extraescolars.ampapericot@gmail.com degudament omplert i segellat. Trobareu el full de diligència bancaria a la web de l’AMPA, a les seccions d’acollida i de ludoteca.

Pagament del servei eventual:

  • L’empresa organitzadora, Girolleure, us entregarà a final de mes una nota amb les hores totals consumides i el import que cal ingressar.
  • El pagament s’ha de fer per transferència bancària o ingrés a “La Caixa de pensions”, al núm. de compte: ES70 2100 1631 6002 0008 8877 i indicant: nom de l’escola, nom i cognoms de l’alumne (exemple: Pericot-Maria Garcia Ferrer)

Devolució de rebuts: En cas de rebuts retornats hi haurà un càrrec de 8,50 €. En cas de dos rebuts consecutius retornats es donarà el nen de baixa del servei.

Dret d’admissió: Pel bon funcionament de l’activitat, l’organització es reserva el dret d’admissió.

Nombre mínim d’inscrits: S’ha de garantir un mínim de 8 alumnes per oferir el servei.

Lloc on es realitza el servei: El servei d’acollida és realitza al gimnàs de l’escola.

Altes i baixes:

En cas de baixa caldrà omplir el formulari de baixa que trobareu a la web de l’AFA.

L’alta es pot realitzar en qualsevol moment del curs, a través d’aquest formulari, sempre i quan hi hagin places disponibles. L’alta com a fixe serà efectiva  a partir del primer dia del mes següent de realitzar la inscripció.

Més informació: extraescolars.ampapericot@gmail.com

Documentació: