Seguiment actuacions AMPA

En aquest apartat us detallem les accions que està duent a terme l’AMPA.

Les principals són:

Setembre 2016 – Juny 2017

 • Gestió i organització de les activitats extraescolars. Seguiment de la qualitat dels serveis i prestació dels serveis amb les empreses col·laboradores i monitoratge.
 • Execució de la Fase II del Projecte de Pati. Pintem espais i jocs al pati.
 • Organització del Pla d’Actuacions 2016-2017.
 • Celebració de l’Assemblea Ordinària de Socis d’AMPA.
 • Aprovació del pressupost per la inversió en ombreig i plantació d’arbres. Total: 10.000 €.
 • Posada en marxa del Pla de Pati Fase III per l’ombreig i plantació d’arbres. Execució de les tasques per Setmana Santa.
 • Seguiment del Pla Pedagògic de Menjador. Calendarització de les activitats que organitza el monitoratge.
 • Organització del Tastet Formatiu per a nens i nenes: “Gestionem les Emocions”.
 • Programació de 3 xerrades a l’Escola de Pares i Mares.
 • Organització de les festes: Tió de Nadal, III Quina de Nadal, Fira de la Joguina, Sant Jordi, Festa fi de curs.
 • Venda loteria de Nadal.
 • Venda de Samarretes.
 • Venda de llibres i roses per Sant Jordi.
 • Creació d’un Drac de Sant Jordi, per regalar-lo a l’Escola.
 • El·laboració d’una enquesta de satisfacció destinat als socis d`AMPA i millorar les tasques de l’associació.
 • Organització d’un Cap de Setmana amb famílies de l’AMPA a un càmping.
 • El·laboració i venda d’un CD amb cançons populars. Gravació d’una cançó que identifiqui l’escola.
 • Promoció del Club de Soci per incrementar el nombre d’ofertes i beneficiar a les famílies associades.
 • Edició dels continguts web, info AMPA i ADN.
 • Creació de la figura “Delegats de curs”.
 • Representació al: Consell Escolar, Consell de Menjador i visites institucionals per vetllar per la qualitat del centre educatiu i les seves famílies.

Setembre 2015 – Juny 2016

 • Aprovació del pressupost per la inversió en mobiliari de pati. Total: 15.000 €
 • Pla de Mecenatge per la biblioteca per dotar-la de llibres.
 • Redacció d’un pla pedagògic de menjador.
 • Incorporació d’un software per la gestió de l’AMPA i els seus associats.
 • Seguiment i control de la qualitat de les extraescolars.
 • “Tastets”: tallers i activitats puntuals per a famílies i els seus nens i nenes.
 • Programació de 3 xerrades a l’Escola de Pares i Mares.
 • Organització de les festes: Tió de Nadal, Fira de la Joguina, Sant Jordi, Festa fi de curs.
 • Venda loteria de Nadal.
 • Venda de Samarretes.
 • Promoció del Club de Soci per incrementar el nombre d’ofertes.
 • Programació de la I revista de l’escola Pericot.
 • Edició dels continguts web, info AMPA i ADN.