Les comissions

Les comissions són grups de treball dins la junta d’AFA. Cada comissió té encarregades unes tasques. Aquestes són:

Extraescolars:
-Organitzar l’horari i espais de les activitats extraescolars.
-Contactar i gestionar els proveïdors de les activitats.
-Vetllar per la qualitat de les activitats i controlar-ne la satisfacció de pares i alumnes.
-Gestionar inscripcions, altes i baixes d’alumnes.
-Proporcionar el material necessari per realitzar les activitats
-Gestionar els cobraments de les activitats.
-Fer de mitjancer entre familia i proveïdor de les activitats.
-Contacte: extraescolars.ampapericot@gmail.com

Festes:
-Organitzar i coordinar les festes.
-Contactar amb els proveïdors.
-Controlar la venda de tiquets i les inscripcions a les festes.
-Donar suport i ajudar a les festes en la coordinació de tasques.

Comunicació :
-Informar a les famílies.
-Redactar les notes de l’AMPA i organitzar la comunicació interna.
-Actualitzar el web.
-Revista trimestral amb l’objectiu de millorar la comunicació Escola/AMPA – Famílies

Llibres:
 -Donar suport a les tasques de la biblioteca.
-Fomentar la lectura al centre educatiu i en horaris no lectius.

Pati:
Comissió de Pati es constitueix per tal d’engegar un procés participatiu amb tota l’escola (famílies, alumnes, mestres…) que ajudi a idear el millor pati per a les nostres filles i fills. El propòsit? Connectar l’espai de pati amb el projecte educatiu del centre i, en definitiva, transformar el continent perquè en millori el contingut.

Menjador:
-Controlar la qualitat del servei de menjador.
-Fer el seguiment de les propostes i preus del menú.

Roba:
-Vendre les samarretes i gorres a l’escola.
-Fer el seguiment de venda de bates i xandalls.
-Controlar l’estoc de les samarretes i gorres.

Comissió Verda:
-Vetllar per la sostenibilitat de l’escola.
-Organitzar sortides a la natura per fomentar l’excursionisme i l’estima al medi ambient.

Club del Soci:
-Cercar ofertes i avantatges pels socis i sòcies de l’AFA