La junta

La junta directiva està formada per un grup de pares i mares voluntaris que s’han ofert per portar les tasques de l’associació. Els pares i mares han estat elegits en Assemblea de socis. Aquest grup de persones està format per una president / un vice ­ president / un secretari / un tresorer i un grup de vocals.

Tots els membres que formen la junta es reuneixen un cop al mes per a posar en comú els temes que pertanyen a l’associació de pares i mares, es coordinen, es distribueixen les tasques i prenen decisions mitjançant votacions internes. Per tant s’ideen estratègies de treball conjuntes per fer de l’AMPA una entitat sòlida. Cal remarcar que la junta, col∙labora voluntàriament i sense tenir retribució econòmica.

La junta d’AMPA la formen

President
Xavier Ferran
ampa.ampapericot@gmail.com

Vice­presidenta
Natàlia Arqués
ampa.ampapericot@gmail.com

Secretària
Rosa González
secretaria.ampapericot@gmail.com

Tresorer
Marc Molas
tresoreria.ampapericot@gmail.com

Vocals: Víctor Bobis, Lídia Alemany, David Bohigas, Bernat Collell, Joan Albert Jimenez, Xavier Merino, Sissi Vilanova, Andrea Ordoñez, Mariona Julià, Imma Gubau, Jordi Baus, David Bramon i Anna Crous

Comissions de treball

Extraescolars – Casals i Casalets
Eva Pueyo i Lidia Alemany
extraescolars.ampapericot@gmail.com

Festes
Víctor Bobis, Joan Albert Jimenez i Marc Molas
festes.ampapericot@gmail.com

Comunicacio, Publicacions ­web i xarxes socials
Aurèlia Jocomet, Xevi Merino de Pedro i Yolanda Expósito
ampa.ampapericot@gmail.com

Revista
Anna Crous, Laia Patiño, Lorena Carrascal i Sara Cantalejo
comunicacio.ampapericot@gmail.com

Menjador
Rosa González, Imma Gubau, Nuria Arranz i Verónica Cristóbal
menjador.ampapericot@gmail.com

Pati
Mariona Julià, Andrea Ordoñez, Xevi Montoya, Anna de las Heras, Bara Simonova i Anna Muñoz
ampa.ampapericot@gmail.com

Club del soci
David Bohigas i Yolanda Expósito
ampa.ampapericot@gmail.com

Llibres
Natàlia Arquès
llibres.ampapericot@gmail.com

Roba
David Bramon
ampa.ampapericot@gmail.com

Escola de Pares
Toti Baus
escoladepares.ampapericot@gmail.com

Verda
Helena Juarez i Anna Crous
comissioverda.ampapericot@gmail.com