Les comissions

Les comissions són grups de treball dins la junta d’AMPA. Cada comissió té encarregades unes tasques. Aquestes són:

Extraescolars:
-Organitzar el programa de les extraescolars .
-Contactar amb els gestors i monitors.
-Vetllar per la qualitat de les activitats i controlar-ne la satisfacció.
-Gestionar altes i baixes d’alumnes dels inscrits.
-Contacte: extraescolars.ampapericot@gmail.com

Festes:
-Organitzar i coordinar les festes.
-Contactar amb els proveïdors.
-Controlar la venda de tiquets i les inscripcions a les festes.
-Donar suport i ajudar a les festes en la coordinació de tasques.
-Contacte: festes.ampapericot@gmail.com

Comunicació :
-Informar a les famílies.
-Redactar les notes de l’AMPA i organitzar la comunicació interna.
-Actualitzar el web.
-Contacte: comunicacio.ampapericot@gmail.com

Llibres:
 -Donar suport a les tasques de la biblioteca.
-Fomentar la lectura al centre educatiu i en horaris no lectius.
-Contacte: llibres.ampapericot@gmail.com

Pati:
-Vetllar per la qualitat de les instal.lacions i la manca d’equipaments.
-Controlar els espais.
-Contacte: comissiopati.ampapericot@gmail.com

Menjador:
-Controlar la qualitat del servei de menjador.
-Fer el seguiment de les propostes i preus del menú.
-Contacte: menjador.ampapericot@gmail.com

Roba:
-Vendre les samarretes i gorres a l’escola.
-Fer el seguiment de venda de bates i xandalls.
-Controlar l’estoc de les samarretes i gorres.
-Contacte: roba.ampapericot@gmail.com

Horari intensiu :
-Planificar el pla estratègic d’un possible horari intensiu a l’escola.
-Contacte: horari.intensiu.ampapericot@gmail.com

Comissió Verda:
-Vetllar per la sostenibilitat de l’escola.
-Organitzar sortides a la natura per fomentar l’excursionisme i l’estima al medi ambient.
-Contacte: comissioverda.ampapericot@gmail.com

Club del Soci:
-Cercar ofertes i avantatges pels socis i sòcies de l’AMPA
-Contacte: clubdelsoci.ampapericot@gmail.com