La junta

La junta directiva està formada per un grup de pares i mares voluntaris que s’han ofert per portar les tasques de l’associació. Els pares i mares han estat elegits en Assemblea de socis. Aquest grup de persones està format per una president / un vice ­ president / un secretari / un tresorer i un grup de vocals.

Tots els membres que formen la junta es reuneixen un cop al mes per a posar en comú els temes que pertanyen a l’associació de pares i mares, es coordinen, es distribueixen les tasques i prenen decisions mitjançant votacions internes. Per tant s’ideen estratègies de treball conjuntes per fer de l’AMPA una entitat sòlida. Cal remarcar que la junta, col∙labora voluntàriament i sense tenir retribució econòmica.

La junta d’AMPA la formen

President
Xavier Ferran
ampa.ampapericot@gmail.com

Vice­presidenta
Natàlia Arqués
ampa.ampapericot@gmail.com

Secretari
Bernat Collell
secretaria.ampapericot@gmail.com

Tresorer
Marc Molas
tresoreria.ampapericot@gmail.com

Vocals: Víctor Bobis, Lídia Alemany, Joana Adamuz, Jordi Puig, David Bohigas, Joan Albert, Xavier Merino, Rosa González, Josep Masalleras i Yolanda Expósito.

Les comissions de treball curs 2017-­2018

Extraescolars – Casals i Casalets
Lidia Alemany
extraescolars.ampapericot@gmail.com

Festes

Víctor Bobis
Joana Adamuz
Jordi Puig
David Bohigas
festes.ampapericot@gmail.com

Comunicacio ­ Publicacions ­ web
Natàlia Arqués
Xevi Merino de Pedro
comunicacio.ampapericot@gmail.com

Menjador
Bernat Collell
menjador.ampapericot@gmail.com

Pati
Xavier Ferran
comissiopati.ampapericot@gmail.com

Club del soci
David Bohigas
clubdelsoci.amapericot@gmail.com

Llibres
Natàlia Arquès
llibres.ampapericot@gmail.com

Roba
Rosa González
roba.ampapericot@gmail.com

Escola de Pares
Natàlia Arqués
escoladepares.ampapericot@gmail.com

Verda
Marc Molas
comissioverda.ampapericot@gmail.com