Informació Casal de Nadal

Per donar l’oportunitat de conciliar la vida familiar i laboral, l’AMPA conjuntament amb Girolleure ofereix als nens i nenes una activitat lúdica i educativa on fruir de l’amistat i l’aprenentatge durant aquests dies de festa escolar.

El nostre principal objectiu és fer passar una bona estona als infants en les èpoques que no tenen escola. Volem engrescar a la mainada a través de jocs, plàstica, música, sortides, gimcanes, teatre, tallers de creativitat, tallers emocionals, esport i psicomotricitat,… en un entorn proper i de manera divertida. Sempre es tindrà en compte l’edat dels participants i les activitats estaran adaptades i adequades per a ells i elles.

Horaris de l’activitat

 • El casal estarà obert des del 27 al 29 de desembre i del 2 al 5 de gener. S’hi pot assistir tots els dies o dies puntuals.
 • Hi haurà servei d’acollida matinal: de ¾ de 8.00 a 9.00 h
 • L’horari del casal es divideix en les següents franges horàries:
  • De 9.00 a 13.00
  • De 9.00 a 15.00 (inclou el dinar)
  • De 9.00 a 16.30 (inclou el dinar)

Es demana màxima puntualitat, ja que hi haurà dies que es faran sortides i marxarem de l’escola.

Metodologia
Com a metodologia de treball, utilitzarem un centre d’interès com a fil conductor a partir del qual es vertebren els aprenentatges i les activitats. Parteix de la curiositat i vitalitat dels infants i de la fascinació que senten per descobrir coses noves. Es desenvoluparan totes les activitats: contes, danses, tallers, sortides, jocs d’interior, exterior… a partir d’aquest fil conductor.

CENTRE D’INTERÈS DEL CASAL DE NADAL 2017
L’amic del Tió, Branquetes!
El Tió,  que tots coneixem, té un amic que l’acompanya al bosc un cop ha finalitzat les dates Nadalenques que es diu Branquetes, però aquest s’ha perdut.

En Branquetes ens demana ajuda per retrobar i tornar al bosc. Per a fer-ho, ell ens portarà una sèrie d’activitats que haurem de gaudir. Haurem de fotografiar-nos fent les activitats diàries i enganxar les fotos a un mural. D’aquesta manera ell s’orientarà i podrà seguir el seu camí per retrobar-se amb el seu gran company un cop acabades les festes.

Organització i horaris
L’organització estarà basada en grups d’edats de característiques semblants (si es pot, proposem de fer grups de la mateixa edat).

Per a cada grup d’infants hi hauria el nombre de monitors establert segons la Normativa de la Generalitat de Catalunya referent a la ràtio monitor/nen, la qual disposa que cal 1 monitor per cada 10 infants, així mateix complint el Decret 137/2003 del 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys el 40 % de l’equip dirigent que calgui per complir amb la proporció indicada haurà d’estar en possessió d’un títol que li permeti fer activitats amb els infants.

Tenint això en compte, els grups que realitzem estaran emmarcats en aquesta regulació i sempre tenint present, que el grup de petits necessitem més atenció en quant a la independència que encara no  posseeixen els seus components, recolzarem aquest grup amb els ajudants que siguin convenients per dur a terme les activitats amb la canalla amb la màxima seguretat i de la millor forma possible.

Les sessions
Les sessions seran variades i les activitats canviaran cada dia. Cada activitat tindrà una durada de 45 min a  1 hora perquè creiem que és el temps necessari per a mantenir la motivació i el interès del infant.

Es deixarà una estona lliure al matí (30 minuts) perquè puguin esmorzar i a la tarda 20 minuts  perquè explorin lliurement.

El dinar
L’horari del dinar serà de 13.00 a 15.00 h i el servirà el càtering TECA I XERINOL.LA.
Fan un menú equilibrat, amb la quantitat necessària amb aliments i cuinats de qualitat.
L’espai per dinar serà el menjador escolar. Els nens/es tindran l’atenció dels mateixos monitors/es, i es mantindrà la ràtio abans esmentada.
La neteja del menjador se’n farà càrrec la pròpia empresa.

Material necessari

 • L’esmorzar diàriament en una bosseta amb el nom.
 • Roba i calçat còmode.
 • Els nens/es de P3 han de portar, en una bossa de roba, una muda per utilitzar-la en cas de necessitat, aquesta es quedarà a l’escola (tot ha d’anar marcat amb el nom i cognoms del nen/a).
 • Si es necessita material concret, es farà arribar una circular informativa.

La resta de material per a dur a terme les activitats s’encarregarà l’empresa.

Inscripcions i preus
Els preus segons les franges horàries són:

horari Preu socis AMPA Preu no socis AMPA
Tot el casal Dia esporàdic Tot el casal Dia esporàdic
7-45-9h 15€ 2.5€ 15€ 2.5€
9-13h 74€ 12€ 82€ 14€
9-15h * 126€ 20€ 140€ 22€
9-16,30h * 160€ 25€ 176€ 28€

* Dinar inclòs

Inscripcions
Les inscripcions al Casal es faran a través del formulari que trobareu a la web fins al 20 de desembre. Els passos a seguir són:

Pagament de l’activitat
IMPORTANT: El pagament de l’activitat és obligatori per assistir al Casal de Nadal 2017 i s’ha de fer efectiu en un termini màxim de 48 h després d’haver omplert el formulari d’inscripció.
El pagament s’ha de fer per transferència bancària o ingrés al número de compte de l’AMPA al Banc de Sabadell Es96 0081 1830 8100 0601 8211 indicant: el nom i cognoms del nen (exemple: Maria Garcia Ribas)-
Només es realitzarà la devolució del import pagat, en cas que s’anul·li l’activitat, per manca d’inscripcions.
No es procedirà la devolució del import pagat, per causes d‘absència, malaltia o baixa.

Prioritat d’admissió
L’admissió dels infants inscrits al Casal es farà prioritzant els socis de l’AMPA i segons l’ordre d’enviament del formulari de sol·licitud d’inscripció.

Nombre de places
Les activitats proposades no es garanteixen fins a completar un nombre d’assistents suficients que les faci possibles. L’AMPA es posarà en contacte amb les famílies per confirmar al inici de l’activitat.